V NOVÉM ROCE ZACHOVÁNÍ DOBRÉ MYSLI
A PEVNÉHO ZDRAVÍ

Radim Pristaš
jménem TechFarm týmu