Back to Top

Zpracování půdy a setí

Podrývání 

Podmítání talířovým nebo radličkovým podmítačem

Orba 

Předseťová příprava

Setí obilovin

Setí kukuřice

Přihnojení pod patu

Aplikace mikrogranulátu k osivu

Zakládání travních porostů

Válení CambridgePoptávka

Setí