Back to Top

PROFESIONÁLNÍ MECHANIZAČNÍ SLUŽBY

pro zemědělské podniky, farmy
a bioplynové stanice

Před více než čtvrtstoletím vznikla vize o poskytování komplexních zemědělských služeb. Tento celostátně úspěšný projekt přináší zákazníkům rok co rok výraznou úsporu nákladů a růst kvality zemědělské produkce.

Nedostatek pracovních sil a vliv klimatických změn zaznamenáváme v růstu poptávky po profesionálních agroslužbách z jedné ruky. 

Vítejte v agroslužbách společnosti TechFarm. Náš tým je připraven.