PŘEJEME DNY PLNÉ TRADIČNÍCH VÁNOČNÍCH HODNOT
A V NOVÉM ROČKU VE ZDRAVÍ NA VIDĚNOU

Radim Pristaš
jménem TechFarm týmu