Naším cílem je poskytování efektivních zemědělských služeb na nejvyšší technické úrovni. Část týmu TechFarm zamířila v polovině listopadu na setkání odborníků zemědělské techniky do severoněmeckého Hannoveru. Největší výstava na světě Agritechnica 2019 je místem, kde se prezentují nejnovější technická řešení dostupná pro toto odvětví. Hlavním téma letošního ročníku znělo „Global Farming-Local Responsibility“. Na plně obsazené ploše 40 ha prezentovalo celkem 2750 vystavovatelů z 51 zemí, jak si představují inovace a koncepty zemědělské techniky pro současnost i budoucnost. Žádaná byla řešení zaměřená na užití high-tech technologií k zajištění výnosů a ochrany životního prostředí. 

Foto TechFarm