Chybějící organická hnojiva v půdě nahrazuje digestát z bioplynových stanic nebo kejda. Příznivý vývoj počasí umožnil nasazení samochodného aplikátoru Holmer Terra Variant 585 v agroslužbách TechFarm vybaveného velkokapacitní aplikační nástavbou ZUNHAMMER 21 cm3. Rychlé zapravení ceněných tekutých hnojiv šetří náklady v rostlinné výrobě, specifická předsazená jízda (krabí chod) zase půdu a vegetaci. K dispozici je řada adaptérů pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci do půdy, obilních a travních porostů.

Podívejte se na naše video z jarního přihnojování ozimů, jak dobrou práci dělá  diskový aplikátor Euroject 3500 – 7,70 m od Veenhuis Machines B.V. nebo efektivně přípravuje seťové lůžko kotoučový aplikátor IN-Disc 7500 od Lomma Sachsen. Za povšimnutí stojí rozmístění návozních cisteren na cestách nebo krajích pole a tím i snížení počtu nasávacích cyklů a minimalizace přejezdů.

Foto Tomáš Rypota, TechFarm