Blatenské střední odborné učiliště je zapojeno do dvouletého projektu EU, jehož cílem je rozšíření vzdělávání pedagogů a podpora vzdělávání žáků. Formou přednastavených šablon si škola vybírá aktivity, ze kterých sestavuje vzdělávací projekt podle svých potřeb. Výsledkem je zvýšení kvality výuky, odborné přípravy a lepší uplatnění na trhu práce.

Ve finální fázi projektu vystoupil tým TechFarmu. Do Blatné přivezl prezentaci dlouholetých zkušeností z oboru poskytování zemědělských služeb. Žáci třetího ročníku učebního oboru opravář zemědělských strojů se tak seznámili s historií, marketingem a především s používanou zemědělskou technikou. Časté dotazy zazněly na téma technických parametrů, možností řízení vozidel podle řidičského oprávnění a ekonomiky provozu. Spontánní potlesk po tříhodinové přednášce potvrdil mimořádnou atmosféru odborného setkání.

Foto TechFarm