Čím více humusu půda obsahuje, tím je úrodnější a pojme více vody. Proto jsou statková hnojiva důležitou součástí vnitřního koloběhu živin zemědělského podniku. A nejlepší volbou je hnojení hnojem. Ten obsahuje organické látky rostlinného nebo živočišného původu, které nelze v souvislosti se zvyšováním půdní úrodnosti nijak nahradit. Aplikací hnoje vzniká zmiňovaný humus a půdní zásoba živin. Pro optimální využití hnoje je ale nutné, aby byl rovnoměrně rozmetán na pozemek a ihned zapraven orbou do půdy. V opačném případě se snižuje hnojivá účinnost. Pravidelným hnojením lze v 5 cm půdy zvýšit retenci vody o 1,5 litru na m2.

Foto: TechFarm