Novou možností zhodnocení steliva a krmiva je drcení. TechFarm využívá přídavný drtič PreChop namontovaný přímo z výroby na lisu BigPack 1290 XC od KRONE. Drcené seno a sláma v hranatých balíkách nalézají uplatnění ve zvyšování produkce živočišné výroby. Krmná dávka s rozmělněnou slámou podporuje dobré trávení zvířat, kvalitně upravené seno se uplatní jako starter pro telata

Zkušenosti zákazníků hovoří až o 30% úspoře slámy při podestýlce pod dobytek a hlavně o snadné manipulaci, kterou pohodlně zvládne jedna osoba. O drcenou slámu se zajímá i stavebnictví, kde je využívána jako ekologický, plně recyklovatelný a hlavně cenově dostupný tepelný izolant.

Drtič PreChop je možné uplatnit i při sklizni některých energetických plodin. Příkladem je zpracování ozdobnice čínské, nenáročné vytrvalé trávy vysoké 4 m, u které je dosahováno výnosu až 40 tun sušiny z hektaru. Miscanthus giganteus, jak zní její odborný název, je považován za nejekonomičtější plodinu z hlediska vložené energie na pěstování a výnosu energie ze získané hmoty.

Na snímcích sklizeň na jihu Moravy, jihu a západě Čech.

Foto TechFarm