Silážování představuje celkem složitý proces anaerobní konzervace kyselinou mléčnou. Výslednou kvalitu takto konzervovaných trvalých pícnin ovlivňuje řada faktorů. Zásadní pro sklizeň je její vhodné načasování ve správném vegetačním stádiu. Vojtěška by se měla sklízet ve fázi tvorby květních poupat (butonizace), jetel na začátku květu, trávy před metáním, obiloviny ve voskomléčné zralosti zrna a kukuřice podle druhu hybridu. Podmínkou úspěchu je také rychlé a účinné zavadání v závislosti na klimatických podmínkách, aby silážovaná hmota měla vyrovnaný obsah sušiny.TechFarm pro silážování využivá osvědčennou pícninářskou technologi KRONE, která má v oboru dlouholeté zkušenosti. Právě vysoká kvalita řezanky, spolu s rovnoměrným a důkladným udusáním ve žlabu ovlivňuje úroveň fermentačního procesu. Správně vyrobená siláž by měla mít: výbornou výživovou hodnotu a stravitelnost, optimální délku a kvalitu řezanky, rozvrstvenou a dobře udusanou hmotu, pečlivě zakrytý žlab vzduchem nepropustnou fólií a hygienickou nezávadnost. Příště se podíváme na silážování pícnin vysoce výkonným vakovačem RT 8000 Profi od firmy Budissa Bag.

Na snímcích sklizňová linka TechFarm na Domažlicku.

Foto TechFarm