Technologie silážování do vaků je velmi efektivní a spolehlivá. Shrňme si přehled všech výhod do stručného desatera.

  1. Silážování do vaků preferuje většina zemědělských podniků s chovem skotu.
  2. Univerzální technologie umožňuje skladovat krmiva a směsi ve velmi dobré kvalitě a s minimem ztrát.
  3. Na poměrně malém prostoru lze skladovat několik druhů krmiva vedle sebe.
  4. Objemová hmotnost lisované hmoty bývá o 20% vyší než u dusání siláží ve žlabu. 
  5. U zavadlé píce se dosahuje 500-700 kg na metr krychlový, u kukuřice 750-900 a u mačkaného zrna 900-1000 kg na metr krychlový.
  6. Do vaku lze uložit téměř jakékoliv krmivo pro skot, ovce a prasata. 
  7. Dávkování silážních přípravků umožňuje silážovat hmotu se sušinou zhruba o 2% nižší než do silážních žlabů.
  8. Při výběru vaku je důležitá doba, pro jakou chceme mít materiál ve vaku uskladněn, druh silážovaného materiálu a % sušiny.
  9. Pro dodržení maximální kvality fermentačního procesu a výsledné siláže, musíme vak umístit na rovném a tvrdém povrchu bez ostrých hran
  10. Plochu s vaky je nutné chránit před mechanickým poškozením.Lze použít i ochranné sítě.

Foto TechFarm